Projekti

Projekti, AKSA d.o.o.

Gradska arena Zenica

Gradska Arena je projektovana kao multifukcionalna dvorana opremljena najsavremenijom opremom i osposobljena je za održavanje sportskih, klupskih, koncertnih i ostalih društvenih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 6.300 mjesta.

Projekti, AKSA d.o.o.

Muzej Grada Zenica

Jednom stranom Muzej Grada Zenica je okrenut prema staroj gradskoj jezgri a drugom prema rijeci Bosni. Izgrađen je na lokaciji zgrade iz Osmanlijskog perioda. Novi objekat je projektovan na način da svojim gabaritom i oblikom zadrži sjećanje na staru zgradu.

Projekti, AKSA d.o.o.

Trening centar Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH

Trening centar – Na lokaciji je projektovana izgradnja dva nogometna terena standardnih dimenzija 105,0×68,0 metara, jedan sa prirodnom a drugi sa vještačkom travom te natkriveni teren za mali nogomet sa vještačkom travom.

Projekti, AKSA d.o.o.

Muzička akademija i Akademija scenskih umjetnosti

Kompleks objekata sastoji se iz dva dijela međusobno povezana natkrivenom pješačkom ulicom koja se proteže u pravcu sjever – jug. Na zapadnoj strani je objekat Akademije scenskih umjetnosti i na istočnoj Muzička akademija sa velikom Koncertnom dvoranom koja je dilatirana.

Projekti, AKSA d.o.o.

Atletski stadion

Optimalni kapacitet natkrivene tribine Atleskog stadiona Zenica (za velika atletska takmičenja) cca. 3000 sjedećih mjesta.

Projekti, AKSA d.o.o.

Vijeće ministara

Objekat 3. Institucija Bosne i Hercegovine izgrađen je 1976. godine. Autor projekta je arhitekta Juraj Neidhart. U objektu je bilo smješteno Izvršno vijeće (Vlada) SR Bosne i Hercegovine. Objekat ima dvije podzemne etaže (suteren i podrum) i dvadeset i dvije nadzemne etaže. U toku rata 1992. do 1995. objekat je granatiran i zapaljen, što je i razlog sanacije i rekonstrukcije

Projekti, AKSA d.o.o.

Kuća fudbala

Kuća fudbala – Postojeći objekat izgrađen je početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća za potrebe Geodetskog zavoda BiH. Novim projektom objekat zadržava administrativnu funkciju koju je imao i ranije ali je osavremljen i prilagođen novim korisnicima.

Projekti, AKSA d.o.o.

Služba za poslove sa strancima

Idejni i glavni projekat – Služba za poslove sa strancima za klijenta Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima.

Projekti, AKSA d.o.o.

Sportski centar “Babin do”

Sportski centar “Babin do” smješten je na planini Bjelašnica na nadmorskoj visini cca 1300 metara. Dužina kompleksa centra je cca 451metar a širina cca 280 metara. Pri planiranju centra vodilo se računa da se u maksimalnoj mjeri zadrži postojeće crnogorično rastinje.Unutar kompleksa planirani su sljedeći sadržaji: Sportska dvorana, relax objekat, tribina kapaciteta 1000 gledalaca, administrativni objekat, hotel sa 4 zvjezdice,objekat vidikovac, četrnaest apartmanskih objekata.

Projekti, AKSA d.o.o.

B&H Arena

Fudbalski stadion “B&H Arena” lociran je na teritoriji Općine Novi Grad u Sarajevu. Maksimalni kapacitet stadiona je 30.305 gledalaca, a zadovoljava sve kriterije IV kategorije po uslovima UEFA-e i FIFA-e sa mogućnošću da dobije status stadiona elitne kategorije. Dimenzije stadiona su 194,20m x 151,00m.

Projekti, AKSA d.o.o.

Poslovni centar “Aksa”

Poslovni centar “Aksa” je smješten na uglu ulica Safvet Bega Bašagića i Mehmedalije Tarabara. Aksa d.o.o. je kreirala idejni projekat, izvedbeni projekat, nadzor nad izvođenjem radova, upravljanje projektom.

Projekti, AKSA d.o.o.

Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti – Idejni projekat – podloga za razradu izvedbenog projekta, rađen je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja na javnom, anonimnom arhitektonskom natječaju.