Projekti

Projekti, AKSA d.o.o.

Muzej Grada Zenica

Jednom stranom Muzej Grada Zenica je okrenut prema staroj gradskoj jezgri a drugom prema rijeci Bosni. Izgrađen je na lokaciji zgrade iz Osmanlijskog perioda. Novi objekat je projektovan na način da svojim gabaritom i oblikom zadrži sjećanje na staru zgradu.

Projekti, AKSA d.o.o.

Muzička akademija i Akademija scenskih umjetnosti

Kompleks objekata sastoji se iz dva dijela međusobno povezana natkrivenom pješačkom ulicom koja se proteže u pravcu sjever – jug. Na zapadnoj strani je objekat Akademije scenskih umjetnosti i na istočnoj Muzička akademija sa velikom Koncertnom dvoranom koja je dilatirana.

Projekti, AKSA d.o.o.

Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti – Idejni projekat – podloga za razradu izvedbenog projekta, rađen je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja na javnom, anonimnom arhitektonskom natječaju.