Projekti

Projekti, AKSA d.o.o.

Gradska arena Zenica

Gradska Arena je projektovana kao multifukcionalna dvorana opremljena najsavremenijom opremom i osposobljena je za održavanje sportskih, klupskih, koncertnih i ostalih društvenih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 6.300 mjesta.

Projekti, AKSA d.o.o.

Trening centar Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH

Trening centar – Na lokaciji je projektovana izgradnja dva nogometna terena standardnih dimenzija 105,0×68,0 metara, jedan sa prirodnom a drugi sa vještačkom travom te natkriveni teren za mali nogomet sa vještačkom travom.

Projekti, AKSA d.o.o.

Atletski stadion

Optimalni kapacitet natkrivene tribine Atleskog stadiona Zenica (za velika atletska takmičenja) cca. 3000 sjedećih mjesta.

Projekti, AKSA d.o.o.

Sportski centar “Babin do”

Sportski centar “Babin do” smješten je na planini Bjelašnica na nadmorskoj visini cca 1300 metara. Dužina kompleksa centra je cca 451metar a širina cca 280 metara. Pri planiranju centra vodilo se računa da se u maksimalnoj mjeri zadrži postojeće crnogorično rastinje.Unutar kompleksa planirani su sljedeći sadržaji: Sportska dvorana, relax objekat, tribina kapaciteta 1000 gledalaca, administrativni objekat, hotel sa 4 zvjezdice,objekat vidikovac, četrnaest apartmanskih objekata.

Projekti, AKSA d.o.o.

B&H Arena

Fudbalski stadion “B&H Arena” lociran je na teritoriji Općine Novi Grad u Sarajevu. Maksimalni kapacitet stadiona je 30.305 gledalaca, a zadovoljava sve kriterije IV kategorije po uslovima UEFA-e i FIFA-e sa mogućnošću da dobije status stadiona elitne kategorije. Dimenzije stadiona su 194,20m x 151,00m.