1. Start
  2. /
  3. Projects
  4. /
  5. Univerzitetska biblioteka

POVEZANI PROJEKTI

Muzej Grada Zenica

Muzej Grada Zenica

Jednom stranom Muzej Grada Zenica je okrenut prema staroj gradskoj jezgri a drugom prema rijeci Bosni. Izgrađen je na lokaciji zgrade iz Osmanlijskog perioda. Novi objekat je projektovan na način da svojim gabaritom i oblikom zadrži sjećanje na staru zgradu.

Muzička akademija i Akademija scenskih umjetnosti

Muzička akademija i Akademija scenskih umjetnosti

Kompleks objekata sastoji se iz dva dijela međusobno povezana natkrivenom pješačkom ulicom koja se proteže u pravcu sjever – jug. Na zapadnoj strani je objekat Akademije scenskih umjetnosti i na istočnoj Muzička akademija sa velikom Koncertnom dvoranom koja je dilatirana.

Obrazovno / kulturni

Univerzitetska biblioteka

LOKACIJA

Kampus Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

POVRŠINA

14.000 m²

KLIJENT

Saudijski Fond za razvoj i Univerzitet u Sarajevu

USLUGA

Izvedbeni projekat

Izvedbeni projekat je urađen na osnovu, od Investitora prihvaćenog idejnog projekta autora vanr. prof. Adnana Pašića dipl.ing.arh. i “pratio” je idejni projekat u maksimalnoj mogućoj mjeri.

U skladu sa Regulacionim planom, Univerzitetska biblioteka je pozicionirana na glavnoj ulaznoj osi Kampusa sa ulaznom zapadnom fasadom orjentisanom na glavni trg Kampusa.

Spratnost objekta je 2Po + P + 2 (dva nivoa podruma, prizemlje, 2 sprata).

PODIJELI: