1. Start
  2. /
  3. Projects
  4. /
  5. Bijela džamija
Sakralni

Bijela džamija

LOKACIJA

Zenica, Bosna i Hercegovina

POVRŠINA

957 m²

KLIJENT

IZ BIH, Medžlis Islamske zajednice Zenica

USLUGA

Idejni i glavni projekat

Dominantu u oblikovnom smislu džamije čine tradicionalni elementi kubus (ali ne kao jedinstvena nego kao dvije međusobno “prožete” kocke) i kupola.

Tu su još i cilindar sa kuglom kupole ulaznog dijela (sa tlocrtom u obliku kružnog isječka), luk ulaznog trijema, kružni cilindri stubišta sa kuglama kupole te vitki korpus munare sa dva šerefeta koji proističu iz oblika kugle.

Cilindrični stubovi preko vitičastih lukova u obliku “cvijeta” nose “polumjesec” ulaznog trijema. Sva ova geometrija ponavlja se i u unutrašnjosti džamije, kupolu nosi osam međusobno prožetih lukova a mahfil ima oblik upisanog kruga u osmokrug (kao što je “upisana” i kupola).

Ovu “geometriju” slijede i mihrab i mimber i stubište.

Sva ova “kubistička” kompozicija – treba da sa tradicionalnim elementima međusobno prožetim na moderniji način stvori ambijent u kome će se osjetiti kontinuitet tradicionalnih prostornih odnosa a da se izgubi jednostavno ponavljanje istog.

Dužina objekta džamije iznosi 29,43 metra, širina 22,51 metara, visina tjemena glavne kupole je 21,67 metara iznad uređenog terena oko objekta a visina vrha munare je 45 metara.

PODIJELI: