Projektovanje

Svaki konkretniji građevinski zahvat bilo da zahtijeva građevinsku dozvolu ili ne, treba imati konceptualizaciju odnosno projekat.

U projektantskoj praksi razlikujemo idejni projekat kojim se definiše veličina budućeg objekta, položaj objekta i orjentacija na građevinskoj čestici,glavni projekat u kojem se razrađuje idejni projekat i po njemu se u konačnici izvodi objekat sa svim instalacijama. Glavni projekat uključuje sve struke i njime se ispunjavaju svi potrebni standardi i zahtjevi za gradnju.

Složene i zahtjevne građevine ponekad zahtijevaju izvedbeni projekat, koji treba pomoći izvođačima radova i spriječiti improvizacije i eventualne “kreativne” zahvate izvodjača radova.

Projektovanje, AKSA d.o.o.

ARHITEKTURA

 

 • Idejna rješenja
 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Projekti izvedenog stanja
 • Projekti sanacija, rekonstrukcija i restauracija
 • Projekti enterijera

KONSTRUKCIJA

 

 • Idejni projekti konstrukcije
 • Glavni i izvedbeni projekti armirano-betonskih,čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Izrada nacrta izvedbenih detalja čeličnih, armirano-betonskih i drvenih konstrukcija
 • Projekti sanacija i rekonstrukcija
  Stručni pregledi, procjene i mišljenja

Povezani projekti

Projektovanje, AKSA d.o.o.

Gradska arena Zenica

Gradska Arena je projektovana kao multifukcionalna dvorana opremljena najsavremenijom opremom i osposobljena je za održavanje sportskih, klupskih, koncertnih i ostalih društvenih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 6.300 mjesta.

Projektovanje, AKSA d.o.o.

Muzej Grada Zenica

Jednom stranom Muzej Grada Zenica je okrenut prema staroj gradskoj jezgri a drugom prema rijeci Bosni. Izgrađen je na lokaciji zgrade iz Osmanlijskog perioda. Novi objekat je projektovan na način da svojim gabaritom i oblikom zadrži sjećanje na staru zgradu.

Projektovanje, AKSA d.o.o.

Trening centar Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH

Trening centar – Na lokaciji je projektovana izgradnja dva nogometna terena standardnih dimenzija 105,0×68,0 metara, jedan sa prirodnom a drugi sa vještačkom travom te natkriveni teren za mali nogomet sa vještačkom travom.