Projekti

Projekti, AKSA d.o.o.

Trening centar Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH

Trening centar – Na lokaciji je projektovana izgradnja dva nogometna terena standardnih dimenzija 105,0×68,0 metara, jedan sa prirodnom a drugi sa vještačkom travom te natkriveni teren za mali nogomet sa vještačkom travom.

Projekti, AKSA d.o.o.

Vijeće ministara

Objekat 3. Institucija Bosne i Hercegovine izgrađen je 1976. godine. Autor projekta je arhitekta Juraj Neidhart. U objektu je bilo smješteno Izvršno vijeće (Vlada) SR Bosne i Hercegovine. Objekat ima dvije podzemne etaže (suteren i podrum) i dvadeset i dvije nadzemne etaže. U toku rata 1992. do 1995. objekat je granatiran i zapaljen, što je i razlog sanacije i rekonstrukcije

Projekti, AKSA d.o.o.

Kuća fudbala

Kuća fudbala – Postojeći objekat izgrađen je početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća za potrebe Geodetskog zavoda BiH. Novim projektom objekat zadržava administrativnu funkciju koju je imao i ranije ali je osavremljen i prilagođen novim korisnicima.

Projekti, AKSA d.o.o.

Poslovni centar “Aksa”

Poslovni centar “Aksa” je smješten na uglu ulica Safvet Bega Bašagića i Mehmedalije Tarabara. Aksa d.o.o. je kreirala idejni projekat, izvedbeni projekat, nadzor nad izvođenjem radova, upravljanje projektom.