Podijeli

NAŠI KLIJENTI / INVESTITORI

 
JP EPBIH
USAID
University of Sarajevo
Bosnia and Herzegovina Football Federation
Delegacije Europske Unije
Messer Group
UNDP
Mol Group
World bank
Federal Ministry of Finance
Fond Kantona Sarajavo za Izgradnju Stanova
 

Ostali

 • Ministarstvo sigurnosti BiH
 • Ministarstvo odbrane BiH
 • Republika Grčka i Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine / Ured Nacionalnog Kordinatora (HiPERB)
 • Federalno Ministarsvo  Finansija
 • Hayat Grupa
 • Grad Zenica
 • Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
 • Federalni zatvor u Zenici
 • Delegacija Evropske Unije
 • Općina Trnovo, Sarajevo
 • Općina Novi Grad, Sarajevo
 • FK Željezničar, Sarajevo