Naši klijenti / Ostali

Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.
Naši klijenti, AKSA d.o.o.

Ostali

 • Ministarstvo sigurnosti BiH
 • Ministarstvo odbrane BiH
 • Republika Grčka i Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine
 • Ured Nacionalnog Kordinatora (HiPERB)
 • Federalno Ministarsvo Finansija
 • Hayat Grupa
 • Grad Zenica
 • Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
 • Federalni zatvor u Zenici
 • Delegacija Evropske Unije
 • Općina Trnovo, Sarajevo
 • Općina Novi Grad, Sarajevo