Naš tim

Naš tim, AKSA d.o.o.

Zvjezdan Turkić

Vlasnik i osnivač

Naš tim, AKSA d.o.o.

Haris Turkić

Tehnički direktor

Naš tim, AKSA d.o.o.

Nejla Borić

Glavni inženjer za projektovanje

Naš tim, AKSA d.o.o.

Ilhan Šarić

Odgovorni inženjer

Naš tim, AKSA d.o.o.

Alma Kobić

Odgovorni inženjer

Naš tim, AKSA d.o.o.

Haris Bjelošević

Viši tehnički crtač za konstrukciju

Naš tim, AKSA d.o.o.

Senaida Turkić

Generalni direktor

Naš tim, AKSA d.o.o.

Sanda Osvald

Rukovodilac odjela za arhitektonsko projektovanje

Naš tim, AKSA d.o.o.

Marin Šimić

Glavni inženjer za projektovanje

Naš tim, AKSA d.o.o.

Harun Hrustić

Odgovorni inženjer

Naš tim, AKSA d.o.o.

Adna Puljić - Zukić

Inženjer

Naš tim, AKSA d.o.o.

Kenan Mešeljević

Tehnički crtač

Naš tim, AKSA d.o.o.

Jagoda Softić

Finansijski direktor

Naš tim, AKSA d.o.o.

Ajla Turkić

Rukovodilac odjela za fasadni inženjering

Naš tim, AKSA d.o.o.

Andrea Meh Grgić

Saradnik inženjer za projektovanje

Naš tim, AKSA d.o.o.

Safeta Zimeri

Odgovorni inženjer

Naš tim, AKSA d.o.o.

Zerina Šogolj

Inženjer

Naš tim, AKSA d.o.o.

Željka Bektaš

Sekretar