sakralni

Ensar džamija

Lokacija

Zenica, Bosna i Hercegovina

Površina

1.300 m2

Klijent

Medžlis Islamske zajednice Zenica

Usluga

Idejni i izvedbeni projekat

"Ensar" džamija je locirana u planski izgrađenom naselju "Babina rijeka" u novom dijelu Zenice. Džamija ima sve tradicionalne elemente tretirane na savremen način.

Za džamiju je karakterističan predprostor u vidu atrija koji je okružen kolonadom sa lukovima. U atriju (haremu) projektom su bila predviđena dva šadrvana. Na zahtjev klijenta atrij je natkriven četvorovodnim svodom sa transparentnim pokrovom.