obrazovno/kulturni

Univerzitetska biblioteka

Lokacija

Kampus Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Površina

14.000 m2

Klijent

Saudijski Fond za razvoj i Univerzitet u Sarajevu

Usluga

Izvedbeni projekat

Izvedbeni projekat je urađen na osnovu, od Investitora prihvaćenog idejnog projekta autora vanr. prof. Adnana Pašića dipl.ing.arh. i "pratio" je idejni projekat u maksimalnoj mogućoj mjeri.

U skladu sa Regulacionim planom, Univerzitetska biblioteka je pozicionirana na glavnoj ulaznoj osi Kampusa sa ulaznom zapadnom fasadom orjentisanom na glavni trg Kampusa.

Spratnost objekta je 2Po + P + 2 (dva nivoa podruma, prizemlje, 2 sprata).