Our Team

Zvjezdan Turkić

Zvjezdan Turkić

Owner and Founder

Senaida Turkić

Senaida Turkić

CEO

Jagoda Softić

Jagoda Softić

Chief Financial Officer

Haris Turkić

Haris Turkić

Head of Engineering

Sanda Osvald

Sanda Osvald

Head of Department of Architectural Design

Ajla Turkić

Ajla Turkić

Head of Department of Facade Engineering

Nejla Borić

Nejla Borić

Senior Architect

Marin Šimić

Marin Šimić

Senior Architect

Lamija Mešeljević

Lamija Mešeljević

Senior Engineer

Andrea Meh. Grgić

Andrea Meh. Grgić

Structural Engineer

Dženana Huseinbašić

Dženana Huseinbašić

Structural Engineer

Safeta Zimeri

Safeta Zimeri

Engineer

Ilhan Šarić

Ilhan Šarić

Engineer

Adna Puljić-Zukić

Adna Puljić-Zukić

Junior Engineer

Haris Bjelošević

Haris Bjelošević

Senior Structural Drafter

Kenan Mešeljević

Kenan Mešeljević

Technical Drafter

Željka Bektaš

Željka Bektaš

Secretary