other

Holdina Gas Stations

Location

Zenica, Maglaj, Vareš, Ilijaš, Bosanska Krupa,Stup - Sarajevo, Sutina,Cazin, Prijedor, Kalesija, Bosanski Petrovac, Drvar,Derventa, Srednje- Ilijaš, Konjic,

Date

projects:projects.33.date

Client

HOLDINA SARAJEVO

Service

Design, Supervision, Conceptual and Main design, Project Management