Naši klijenti / Ostali

Ostali

 • Ministarstvo sigurnosti BiH
 • Ministarstvo odbrane BiH
 • Republika Grčka i Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine
 • Ured Nacionalnog Kordinatora (HiPERB)
 • Federalno Ministarsvo Finansija
 • Hayat Grupa
 • Grad Zenica
 • Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
 • Federalni zatvor u Zenici
 • Delegacija Evropske Unije
 • Općina Trnovo, Sarajevo
 • Općina Novi Grad, Sarajevo