Podijeli

Projektovanje

ARHITEKTURA

 • Idejna rješenja
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Projekti izvedenog stanja
 • Projekti sanacija , rekonstrukcija i restauracija
 • Projekti enterijera

 

KONSTRUKCIJA

 • Idejni projekti konstrukcije
 • Glavni i izvedbeni projekti armirano-betonskih,čeličnih i drvenih konstrukcija.
 • Izrada nacrta izvedbenih detalja čeličnih, armirano-betonskih i drvenih konstrukcija
 • Projekti sanacija i rekonstrukcija
 • Stručni pregledi, procjene i mišljenja

Nadzor

 • Stručni nadzor nad kompletnim gradjenjem po domaćim , FIDIC i PRAG procedurama
 • Projektantski nadzor
 • Nadzor nad izvodjenjem enterijera

Ostale usluge

 • Revizija projektne dokumentacija
 • Nostrifikacija projektne dokumentacije izrađene od strane inozemnih firmi
 • Procjena troškova isplativosti gradnje
 • Tumačenje važećih propisa koji se tiču poslovanja u BIH , finansijskih – pravnih propisa kao i uslova gradjenja(za strane investitore)
 • Pribavljanje Urbanističkih/Lokacijskih dozvola, Dozvola za gradjenje kao i Upotrebnih dozvola za objekat
 • Priprema dokumentacije za odabir Izvodjača radova (izrada Tenderske dokumentacije)
 • Učestvovanje u odabiru Izvodjača radova.
 • Etažiranje objekata.
 • Vršimo prodaju objekta ili dijelova objekta za Investitora (učestvujemo u izradi kupoprodajnog ugovora i završavamo kompletnu proceduru u Notarskom uredu)