Podijeli

U toku je izrada Glavnog projekta Univerzitetske biblioteke u Sarajevu

U toku je izrada Glavnog projekta Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, površine 14.000 m2.

Projektnu dokumentaciju radi Konzorcij Saudi Consulting Services co., Saudijska Arabija i  AKSA doo Zenica, Bosna i Hercegovina.

Investitor projektne dokumentacije je Saudijski fond za razvoj iz sredstava namijenjenih za donacije a u skladu sa Memorandumom o razumijevanju broj 26/1437 potpisanim izmedju Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine.

Projekat implementira Univerzitet u Sarajevu.