Naš tim

Zvjezdan Turkić

Zvjezdan Turkić

dipl. ing. arh.

Vlasnik i osnivač

Senaida Turkić

Senaida Turkić

dipl. ecc.

Direktor

Haris Turkić

Haris Turkić

mr.sc. dipl. ing. građ

Tehnički direktor

Jagoda Softić

Jagoda Softić

dipl. ing. maš.

Komercijalni direktor

Sanda Osvald

Sanda Osvald

dipl. ing. arh.

Rukovodilac odjela arhitektonskog projektovanja

Ajla Turkić

Ajla Turkić

dipl. ing. maš.

Rukovodilac odjela za fasadni inženjering

Nejla Borić

Nejla Borić

mr. arh. - dipl. ing. arh.

Glavni inženjer za projektovanje

Marin Šimić

Marin Šimić

mr. arh. - dipl. ing. arh.

Glavni inženjer za fasadni inženjering

Lamija Mešeljević

Lamija Mešeljević

dipl. ing. maš.

Glavni inženjer za fasadni inženjering

Andrea Meh. Grgić

Andrea Meh. Grgić

dipl. ing. građ.

Saradnik inženjer za projektovanje

Safeta Zimeri

Safeta Zimeri

ing. maš.

Inženjer za fasadni inženjering

Ilhan Šarić

Ilhan Šarić

ing. proizv.

Odgovorni inženjer za fasadni inženjering

Haris Bjelošević

Haris Bjelošević

tehničar

Viši tehničar za projektovanje

Željka Bektaš

Željka Bektaš

Tehnički sekretar