Projektovanje

Svaki konkretniji građevinski zahvat bilo da zahtijeva građevinsku dozvolu ili ne, treba imati konceptualizaciju odnosno projekat.

U projektantskoj praksi razlikujemo idejni projekat kojim se definiše veličina budućeg objekta, položaj objekta i orjentacija na građevinskoj čestici,glavni projekat u kojem se razrađuje idejni projekat i po njemu se u konačnici izvodi objekat sa svim instalacijama. Glavni projekat uključuje sve struke i njime se ispunjavaju svi potrebni standardi i zahtjevi za gradnju.

Složene i zahtjevne građevine ponekad zahtijevaju izvedbeni projekat, koji treba pomoći izvođačima radova i spriječiti improvizacije i eventualne "kreativne" zahvate izvodjača radova.

designing:p4

our team on project

ARHITEKTURA

 • Idejna rješenja
 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Projekti izvedenog stanja
 • Projekti sanacija, rekonstrukcija i restauracija
 • Projekti enterijera

KONSTRUKCIJA

 • Idejni projekti konstrukcije
 • Glavni i izvedbeni projekti armirano-betonskih,čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Izrada nacrta izvedbenih detalja čeličnih, armirano-betonskih i drvenih konstrukcija
 • Projekti sanacija i rekonstrukcija
 • Stručni pregledi, procjene i mišljenja