javni

Služba za poslove sa strancima

Lokacija

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

POVRŠINA OBJEKTA

3.216 m2

POVRŠINA VANJSKOG UREĐENJA

2.588 m2

Klijent

Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima

Usluga

idejni i glavni projekat