obrazovno/kulturni

Muzička akademija i Akademija scenskih umjetnosti

Lokacija

Kampusu Univerziteta u Sarajevu

Površina

22.963 m2

Klijent

Univerzitet u Sarajevu

Usluga

Idejni i izvedbeni projekat

Kompleks objekata sastoji se iz dva dijela međusobno povezana natkrivenom pješačkom ulicom koja se proteže u pravcu sjever – jug. Na zapadnoj strani je objekat Akademije scenskih umjetnosti i na istočnoj Muzička akademija sa velikom Koncertnom dvoranom koja je dilatirana. Glavni projekti kompleksa akademija imaju četiri dijela koji čine jednu cjelinu:

Muzička akademija sa malom koncertnom dvoranom

Velika koncertna dvorana

Akademija scenskih umjetnosti sa studijima za film i TV

Natkrivena pješačka ulica