industrijski

Kiper stanica, Termoelektrana Kakanj

Lokacija

Kakanj, Bosna i Hercegovina

Klijent

Usluga

projektovanje