Project photo
Project photo
Project photo
Project photo
Project photo
Project photo
Project photo

sportski

Trening centar Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH

Lokacija

Zenica, Bosna i Hercegovina

POVRŠINA PARCELE ZA IZGRADNJU

29.126,62 m2

POVRŠINA TRIBINE

3.360,00 m2

Klijent

Nogometni / Fudbalski Savez BiH

Usluga

idejni projekat, glavni projekat, projekat enterijera, nadzor-nad-izvođenjem-radova

Na lokaciji je projektovana izgradnja dva nogometna terena standardnih dimenzija 105,0x68,0 metara, jedan sa prirodnom a drugi sa vještačkom travom te natkriveni teren za mali nogomet sa vještačkom travom. Uz teren sa prirodnom travom na južnoj strani projektovan je objekat natkrivene tribine za 1500 gledalaca. U sklopu tribine projektovani su hotelski sadržaji za smještaj sportista, wellness centar i administrativni prostori za osoblje.