industrijski

Željeznička vaga 100T u Arcelor Mittalu

Lokacija

Zenica, BiH

Klijent

Usluga

projektovanje