industrijski

Tankovi za celulozu u Natron-Hayatu

Lokacija

Maglaj, Bosna i Hercegovina

Klijent

Usluga

nadzor