Project photo
Project photo
Project photo
Project photo
Project photo
Project photo
Project photo

sakralni

Džamija Orčevići

Lokacija

Orčevići, Željezno polje, Žepče, Bosna i Hercegovina

Površina

343 m2

Klijent

Medžlis Islamske zajednice Žepče, Džemat Orčevići

Usluga

Idejni i glavni projekat

Teren na kojem je projektovana džamija je u veoma oštrom nagibu. Parcela je ograničena sa sjeverne strane postojećom saobraćajnicom, a na sjeveroistočnoj strani se nalazi kuća imama. Na jugozapadnoj i jugoistočnoj strani je strma padina, nema objekata u neposrednoj blizini. Na tim stranama, uz postojeći objekat formiran je prilaz dvorišnoj strani objekta kao konzola iznad padine i podignuti su potporni zidovi da bi se formirali zaravnjeni dijelovi dvorišta.

Objekat je nepravilnog oblika maksimalnih dimenzija gabarita 21,05m x 12,40m, spratnosti NP+P+S odnosno sadrži nisko prizemlje, prizemlje, mahfil i minaret koji nije fizički vezan za objekat (izvan pomenutog gabarita).