sportski

B&H Arena

Lokacija

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Površina

56.501 m2

Klijent

Općina Novi Grad

Usluga

Idejno rješenje

Fudbalski stadion "B&H Arena" lociran je na teritoriji Općine Novi Grad u Sarajevu.

Maksimalni kapacitet stadiona je 30.305 gledalaca, a zadovoljava sve kriterije IV kategorije po uslovima UEFA-e i FIFA-e sa mogućnošću da dobije status stadiona elitne kategorije.

Dimenzije stadiona su 194,20m x 151,00m.

Dužom osovinom stadion je orjentisan u pravcu sjever-jug što je preporučena orijentacija za fudbalske stadione.

Stadion ima prizemlje i tri sprata. Gledalište stadiona je podijeljeno u dva nivoa. Cjelokupno gledalište stadiona je pokriveno. "Glavna tribina" nalazi se na zapadnoj strani stadiona.

Stadion je kvalitetno povezan sa ostalim dijelovima grada, autoputom na koridoru 5C, željezničkom i autobuskom stanicom kao i međunarodnim aerodromom.