sportski

Sportski centar "Babin do"

Lokacija

Planina Bjelašnica kod Sarajeva (općina Trnovo), Bosna i Hercegovina

POVRŠINA OBJEKATA

15.590 m2

POVRŠINA TERENA

2.588 m2

POVRŠINA PARCELE

112.151 m2

Klijent

Općina Trnovo

Usluga

Arhitektonsko – urbanistički projekat, idejni i glavni projekat sportske dvorane, tribine, administrativnog objekta i relax objekta

Sportski centar "Babin do" smješten je na planini Bjelašnica na nadmorskoj visini cca 1300 metara. Dužina kompleksa centra je cca 451metar a širina cca 280 metara. Pri planiranju centra vodilo se računa da se u maksimalnoj mjeri zadrži postojeće crnogorično rastinje.Unutar kompleksa planirani su sljedeći sadržaji: Sportska dvorana, relax objekat, tribina kapaciteta 1000 gledalaca, administrativni objekat, hotel sa 4 zvjezdice,objekat vidikovac, četrnaest apartmanskih objekata.