28.06.2021.

Šta mislite da li arhitekta živi u svakome od nas?

Evo šta o tome kaže pjesnikinje, profesorice engleskog i direktorice predsjedničke biblioteke, Betty S.Flowers. Profesorica Flowers se bavi rješavanjem kreativne blokade svojih studenata, koji odustaju od pisanja zato što im se rečenice koji napišu čine lošim.

Kada to studenti kažu profesorica na tabli napiše: LUĐAK, ARHITEKT, STOLAR, SUDAC.

Šta je ovdje čije uloga:

Prema profesorici kada krenete pisati u vama se prvo javi Luđak koji je pun emocija,ideja i koji nema kontrole nad rečenicom, pravopisom.... Potom se u Vama javi Sudac koji zna šta je rečenica, i tačno se sjeća šta je govorila profesorica pravopisa. Sudac, bez obzira što nije stvaralac, zaustavlja Luđaka u Vama.

Prema profesorici, ne treba dozvoliti Sucu da maltretira Luđaka.Trebate otkriti šta je to što vas interesuje u temi, postavljajte pitanja i proživljavajte emocije.

Naravno Sucu trebate obećati da ćete ga pitati za mišljenje kasnije, ali ne sada, kada ste puni kreativne energije iz koje niču ideje.Sada treba pisati stranicu po stranicu ne razmišljajući o pravopisu.

A onda, ujutro zamolite Arhitektu u vama da pročita šta ste napisali i da odabere što mu se čini važnim i zanimljivim. Arhitekta je naučen da odabere dobre komade materijala i organizira ih u smislene cjeline- odlomke. On neće razmišljati o strukturi rečenice.

Nakon Arhitekte pozovite Stolara da zakuca sve odlomke u cjelinu logičnim, jasnim rečenicama, vodeći računa da svaka pridonosi ideji paragrafa i elegantno prelazi u sljedeću. Kada on završi posao tekst bi trebao biti zaokružena cjelina.

Sada je pravi trenutak da pozovete Suca u inspekciju! On neka se pobrine o gramatici, interpunkciji i svim ostalim detaljima koji tekst čine dobrim.

Zaključak: pustite Luđaka da piše, a onda napisani tekst prepustite Arhitekti, Stolaru i Sucu – ali tek kad se tinta na ekranu osuši.

Tagovi:

arhitekturaBetty S.Flowersprofesorica