Podijeli
rotate background

Trgovački centar City One Kakanj

  • Godina : 2007. – 2008.
  • Lokacija :Kakanj
  • Površina : 13.845,42 m2
  • Investitor : K&B d.o.o. Kakanj
  • Vrsta usluge : Idejni i izvedbeni projekat
  • /
  • /