A  K  S  A    d. o. o.

Društvo za inženjering i marketing "Aksa" d.o.o. Zenica

Kontakt

              DIREKCIJA

 

adresa:  Ulica Lonđa 128b

               PC Roma II

               72 000 Zenica

               Bosna i Hercegovina

telefon: + 387 32 44 55 40

fax:        + 387 32 24 68 87

e-mail:  aksadoo@bih.net.ba

web:      www.aksa.ba

 

 

              ARHITEKTONSKI BIRO ZENICA

 

adresa:  Ulica Lonđa 128b

               PC Roma II

               72 000 Zenica

               Bosna i Hercegovina

telefon:  + 387 32 44 55 41

fax:         + 387 32 24 68 87

e-mail:   aksadoo@bih.net.ba

 

 

              MALOPRODAJA – PRODAVNICA 1

              (namještaj, tehnika za kućanstvo, sanitarna oprema)

 

adresa:  Ulica Aska Borića bb

               Zapadna tribina Stadiona Bilino polje

               72 000 Zenica

               Bosna i Hercegovina

telefon:  + 387 32 40 78 72

 

 

             MALOPRODAJA – PRODAVNICA 2

             (namještaj, predmeti za kućanstvo)

 

adresa:  ugao ulica M. Tarabara i S.B. Bašagića

               BC Aksa 2002

               72 000 Zenica

               Bosna i Hercegovina

telefon:  + 387 32 40 37 26

 

 

             VELEPRODAJA

             (namještaj, sanitarna oprema, željezna roba, vodoinstalacioni materijal)

 

adresa:  Ulica Kralja Tvrtka I br.17

               Hala 9

               Industrijska zona Željezare Zenica

               72 000 Zenica

               Bosna i Hercegovina

telefon:  + 387 32 40 42 06

adresa:  Ulica Lonđa 128b

              PC Roma II

              72 000 Zenica

              Bosna i Hercegovina

telefon: + 387 32 44 55 40

fax:       + 387 32 24 68 87

e-mail:  aksadoo@bih.net.ba

web:     www.aksa.ba